Badania/Konsultacje Psychologiczno-Edukacyjne

Opinie i badania psychologiczno- edukacyjne w języku angielskim dla:

* Anglojęzycznych uczniów szkół międzynarodowych

* Uczniów IB Diploma Programme (Program Matury Międzynarodowej)

* Uczniów szkół anglojęzycznych
  •   Badania diagnostyczne specyficznych trudności w nauce:

Dysleksja   Dysgrafia    Dyscalkulia  Dysortografia

ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

ADD – zespół deficytu uwagi

 

  • Dostosowanie warunków i form egzaminu (np. wydłużony czas, możliwość pisania na komputerze, dodatkowe przerwy)
  • Szczegółowa opinia dokumentująca indywidualne potrzeby i trudności ucznia na potrzeby szkoły jak również zewnętrznych instytucji egzaminacyjnych (np. egzaminy IB)
  • Badania uczniów szczególnie uzdolnionych intelektualnie 
  • Wybór kierunku studiów w oparciu o naturalne predyspozycje, profil intelektualny oraz indywidualny styl uczenia się  

Kontakt

Małgorzata Rybak
Psy.D. Doktor Psychologii Klinicznej

ul. Wąchocka 1F lok. 2
03-934 Warszawa

Email: margaretrybak@yahoo.com
Telefon: 606-518-151

 

Copyright © 2017 Małgorzata Rybak. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: perfekcyjneStrony.pl